Hakkers (www.hakkers.com) is constructief actief in de waterbouw. Op de grens van land en water helemaal thuis. Hakkers is een gerenommeerd familiebedrijf met ca. 140 medewerkers. Het moderne hoofdkantoor en eigen werkplaats zijn gevestigd in Werkendam. Deskundig en betrokken levert Hakkers een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, productie en realisatie van grond-, bagger-, constructie-, funderings-, kust- en oeverwerken bij o.a. Rijkswaterstaat, Provincies, particuliere (haven)exploitanten en petrochemische en watergerelateerde bedrijven. Dochteronderneming Jetmix (https://www.jetmix.nl/) is specialist voor alle vraagstukken op het gebied van verankeringen en geboorde funderingspalen. Door in een vroeg stadium mee te denken in het ontwerp en de berekening van de funderingsconstructie, wat doorwerkt tot het uitvoeringsontwerp en de daadwerkelijk uitvoering, kunnen wij het gehele proces in juiste banen leiden.

Met jarenlange ervaring in funderingstechniek is Jetmix specialist in het leveren, aanbrengen en beproeven van ankers en ankerpalen. Daarnaast kunnen reeds aanwezige groutinjectieankers verwijderd worden. Ten slotte is er met de komst van een nieuwe 90 tons funderingsmachine ervaring opgebouwd met het boren van funderingspalen en het (trillingsvrij) drukken van damwanden.